«ΚITΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ»: ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ για την «ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ» το ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ