«ΚITΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ»: ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ και ΟΔΟΜΑΧΙΕΣ στο ΠΑΡΙΣΙ