ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ! Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ των ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ επί τη ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ!