«ΒΟΛΟΣ: ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»

Του Αργύρη Κοπάνα

Δικηγόρου,
π. Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας,
Περιφερειακού Συμβούλου Θεσσαλίας

Ακούγοντας τον όρο «έξυπνη πόλη», πολλοί θεωρούν πως πρόκειται για μια τεχνολογική έννοια. Πρόκειται, όμως, για μια πολιτική πρόκληση, για την οποία απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των δημοτών.

Αν υπάρχει μια πόλη, που μπορεί πραγματικά να γίνει παράδειγμα «έξυπνης πόλης» αυτή είναι ο Βόλος, διότι διαθέτει το υπόβαθρο, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για να το υποστηρίξει.

Η «έξυπνη πόλη» συντονίζει την καθημερινότητά μας με «έξυπνα» συστήματα.

Πρόκειται για διαδικασίες, μέσα από τις οποίες οι πόλεις γίνονται πιο «βιώσιμες και ανθεκτικές», άρα και πιο ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Στις «έξυπνες πόλεις», οι ψηφιακές τεχνολογίες αξιοποιούνται και μεταφράζονται σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες, καλύτερη χρήση των πόρων και λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ο Βόλος μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε μία από τις πιο «έξυπνες» πόλεις της Ευρώπης.

Η τεχνολογική πρόοδος θα αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών μας.

Υπάρχουν εργαλεία για να το πετύχουμε αυτό! Στόχος είναι να συνδέσουμε το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, τις αστικές υποδομές και υπηρεσίες με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας.

Μπορούμε να ενσωματώσουμε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου και να παράσχουμε στους δημότες αποτελεσματικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Υπάρχουν σπουδαία παραδείγματα όπως: -δημιουργία διαδικτυακής «δημοτικής χαρτογραφικής πύλης», μέσω της οποίας οι δημότες ενημερώνονται άμεσα για ό,τι συμβαίνει στη γειτονιά τους και τις γύρω περιοχές, από τα έργα, που εκτελούνται, μέχρι την κίνηση στους δρόμους της πόλης,
-βιώσιμες και απλές λύσεις για την ορθολογική διαχείριση του νερού, και του περιβάλλοντος:

πρόκειται για δύο ζητήματα ζωτικής σημασίας, για τα οποία οι δημότες πρέπει να έχουν συνεχή ενημέρωση και η διοίκηση τα κατάλληλα μέσα για να παρεμβαίνει άμεσα.

Με τη δημιουργία, λοιπόν, ειδικού συστήματος καθίσταται δυνατή η άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου και των δημοτών για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, αλλά και για την επίλυσή του: πχ διαρροή σε κάποιον δρόμο, βλάβες σε αγωγούς, -«γεωχωρική» τεχνολογία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποδομών και των περιουσιακών στοιχείων.

Η συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών πάνω σε διαδραστικό χάρτη και η διαμοίραση της πληροφορίας συμβάλλουν στην αρτιότερη διαχείριση και στη βελτίωση διαδικασίας λήψης των αποφάσεων πχ άμεση παρακολούθηση της κατάστασης του οδικού δικτύου, των έργων, του ηλεκτροφωτισμού, των απορριμμάτων κλπ.,

-μηχανισμοί έγκαιρης ειδοποίησης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών πχ πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί,
-υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε ευπαθή άτομα και σύνδεση πχ μέσω εφαρμογών τηλεϊατρικής και πολλά άλλα!