Που είναι το WC….

-Παρακαλώ, πού είναι η τουαλέτα;

-Στο τέλος του διαδρόμου αριστερά, τρίτη πόρτα δεξιά, δεύτερη σκάλα κάτω μετά πάνω και…
-Λουλούδια απότιστα έχετε;;