ΣKOYΠΙΔΙΑ και ΠΛΑΣΤΙΚΑ στο ΠΑΡΑΓΑΔΙ του ΡΙΜΠΟΛΟΒΛΕΒ στο ΣΚΟΡΠΙΟ