ΔΕΥΑΜΒ: Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ παρέδωσε το ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ 1.420.000 ΕΥΡΩ στην ΕΡΓΗΛ! ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ κίνηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και θα ΣΤΡΑΦΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ εναντίον ΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρ’ ότι εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και Βόλου η εκδίκαση των ανακοπών και των ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΕΡΓΗΛ και της εις βάρος της ΔΕΥΑΜΒ αναγκαστικής εκτέλεσης προκειμένου να προστατευθούν τα χρηματικά διαθέσιμα της δημοτικής επιχείρησης στις τράπεζες.

Παρ’ όλο που το μήνα Αύγουστο αναστέλλεται πάσα εκτέλεση (αρθρ. 147 επ. ΚΠολΔ). Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα περί δικών του Δημοσίου (Κ.Δ. από 26.6./10.7.1944,
Α΄ 139) προβλέπεται ότι σε όλες τις δίκες του Δημοσίου δεν τρέχει καμία προθεσμία εις βάρος του κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, οι οποίες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 15η Σεπτεμβρίου. Αν και κατ ‘αρθρ. 276 ΚΔΚ οι ΔΕΥΑ απολαμβάνουν των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.

Παρόλο που επανειλημμένως με εξώδικα που έχουμε επιδώσει δια δικαστικών επιμελητών στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η ΔΕΥΑΜΒ, ήτοι και στην τράπεζα Πειραιώς, έχουμε καταδείξει τον ακατάσχετο χαρακτήρα των τραπεζικών λογαριασμών της, διότι αφορούν σε ανταποδοτικά τέλη, μισθοδοσίες αλλά και δημόσια έργα, όπως άλλωστε έχει ήδη νομολογηθεί σύμφωνα με την υπ’αρ. 17/2002 απόφαση του Αρείου Πάγου, ενώ επιπλέον έχουμε με έμφαση επισημάνει την αξίωση της ΔΕΥΑΜΒ κατά της ΕΡΓΗΛ ύψους περί τα 6.500.000€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα χρήματα και επί των οποίων αναμένεται απόφαση από το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας.

Ωστόσο και παρόλα τα ως άνω, κατά πρωτοφανή αδιαφορία και για τη δημόσια υγεία και το δημόσιο σκοπό που επιτελεί η ΔΕΥΑΜΒ με την χρηματοδότηση των υποδομών της, των λειτουργικών εξόδων και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της, η τράπεζα Πειραιώς σήμερα, μέσα στον Αύγουστο, παρέδωσε δια τραπεζικής επιταγής το δεσμευμένο ποσό περί το 1.420.000€ στην ΕΡΓΗΛ όλως αδικαιολογήτως.

Η ΔΕΥΑΜΒ καυτηριάζει την απαράδεκτη αυτή κίνηση της τράπεζας Πειραιώς και δηλώνει ότι θα στραφεί εναντίον της ενώπιον των Αστικών και Ποινικών δικαστηρίων προκειμένου να υπερασπίσει τα δίκαιά της, διεκδικώντας τη δέουσα αποζημίωση και αναζητώντας την ενοχή των υπευθύνων.