ΑΝΤ/ΓΟΣ ΧΑΝΙΑΣ…

ΑΠΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Και εσύ ρε μεγάλε Αντιστράτηγε της φωτιάς τι έκανες για να μπούν υπολογιστές στα οχήματα όπως λές.
Ξέρω -ξέρω, όλο φουλάρια, κλάρες και κορδέλες είσασταν

Με άλλα λόγια φρού-φρού και αρώματα.
Ετοιμάζεσαι για Κούλη μεριά να υποθέσω..