Η ουσία…

Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι
λέει ο άλλος …
εν τω μεταξύ τα σταφύλια που έχει στη φρουτιέρα είναι πλαστικά.