ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ!!! ΦΙΛΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ, ΥΓΙΗΣ και επί των ΕΠΑΛΞΕΩΝ σε ΟΛΟΥΣ τους ΤΟΜΕΙΣ!!