ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙ ο ΚΟΣΜΟΣ με ΒΑΣΗ την ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ – Τα 7 «ΑΥΤΟΜΑΤΑ» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ…!!!

Μέσα σε λίγες στιγμές αφότου συναντηθούν δύο άνθρωποι για πρώτη φορά, υπάρχουν 7 πράγματα για τα οποία σχηματίζουν αμέσως γνώμη ο ένας για τον άλλον, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούν ότι το κάνουν.

Αυτό που ο πολύ κόσμος ονομάζει «πρώτη εντύπωση», οι ψυχολόγοι το έχουν αναλύσει βαθύτερα. Έτσι έχουν καταλήξει


Διαβάστε περισσότερα