Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΕΟΣ ΕΠΙΦΟΡΤΙΖΕΙ με επιπλέον ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ τον ΘΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Νέα καθήκοντα αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και ΚΕΠ του Δήμου Βόλου Θάνος Θεοδώρου, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου.

Στα καθήκοντά του προστίθενται:

α) Η αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντά του, με δικαίωμα υπογραφής , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

β) Ο συντονισμός και η εποπτεία γενικότερων δράσεων των οργανικών μονάδων του Δήμου, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση του Δήμου.