Στο κρεβάτι…

-Θέλω να πάμε στο κρεβάτι
-Αχ δεν νυστάζω

-Όχι δεν κατάλαβες
-Τι, νυστάζω;