Αγγλικά…

Ρε συ στην Ελλάδα μιλάμε τα καλύτερα Αγγλικά
σε όλο τον κόσμο

Εδώ πήγα Αμερική και δεν καταλάβαινα τι λέγανε.!!!