ΠΑΝ. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ: Αναμένουμε λύσεις στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων με το «ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΣΚΟΥΠΑ»

«Ουσιαστικές διευθετήσεις σε ένα πλήθος αυτοδιοικητικών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των Δήμων, φέρνει το «νομοσχέδιο-σκούπα» που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εσωτερικών», σχολιάζει ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Παν. Κουτσάφτης, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη η συγκεκριμένη ρυθμιστική παρέμβαση να συνδυαστεί με την σχεδιαζόμενη συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τ. Α.

«Έχουμε αναδείξει τις λειτουργικές δυσχέρειες που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ και ζητήσαμε από το 2015 τη ρυθμιστική τους αντιμετώπιση.

Σήμερα έχουμε ένα Σχέδιο Νόμου με αρκετά θετικά σημεία, με προβλέψεις για μικρούς Δήμους, όπως ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, αλλά και παραλείψεις όπως για παράδειγμα η μη μοριοδότηση της εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού στους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς Δήμους καθώς και η μόνιμη ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα.

Στα θετικά σημεία η δυνατότητα ρύθμισης και καταβολής των οφειλών προς τους Δήμους, με δόσεις.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα δώσει την ευκαιρία, σε μια ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, σε δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες, πολίτες κι επιχειρήσεις, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ παράλληλα επιτρέπει την αύξηση της εισπραξιμότητας των εσόδων των Ο.Τ.Α. και τονώνει την ρευστότητα των Δήμων.

Μια ακόμη ρύθμιση για την παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α, περιλαμβάνεται στο άρθρο 32.

Με την διάταξη του άρθρου αυτού, δίνεται η δυνατότητα στους ορεινούς Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για υπαλλήλους και δημοσίων υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ανάλογων πόρων.

Επίσης, με άλλη διάταξη (άρθρο 105) Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α., επιχειρείται η αντιμετώπιση της έλλειψης οργανικών θέσεων των ειδικοτήτων των μετατασσόμενων, με δημιουργία προσωποπαγών θέσεων, που θα μετατραπούν σε οργανικές, με την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Με το Σχέδιο Νόμου ρυθμίζεται το ζήτημα της αντιμισθίας των αντιδημάρχων χωρίς πληθυσμιακούς περιορισμούς όπως και της καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προς άρση αντικειμενικών δυσκολιών πρόσβασης, αποκαθίστανται αδικίες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα και παρήγαγαν επί σειρά ετών δυσμενή αποτελέσματα για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, δημιουργείται Μητρώο Πολιτών κ.α.

Αναμένουμε, καταλήγει ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Παν. Κουτσάφτης, τις βελτιώσεις που θα επέλθουν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Βουλή και ελπίζουμε το οριστικό νομοθέτημα να δώσει απαντήσεις στα πολύ σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους κι επηρεάζουν την καθημερινή τους λειτουργία.