Σερβιτόροι…

Ρωτήσανε 100 σερβιτόρους
τι πρωτορωτάνε οι πελάτες:

– Έχετε wifi; (37%)
– Wifi έχετε; (28%)
– Κωδικός wifi; (19%)
– Το wifi είναι κλειδωμένο; (16%)