Χαλασμένα…

Εφερα τα προφυλακτικά πίσω, είναι χαλασμένα .
Γιατί τι έχουν;

Δεν στέκονται όρθια.!!!