Παιδί…

-Eεε παιδί, τη βλέπεις τη γκόμενα εκεί;
-Nαι

-Bάλε της ένα νεράκι και πες της κερασμένο από μένα…