Δεν Στοιχίζει Τίποτα αλλά Σώζει Ζωές

Π ρ ο σ ο χ ή – Π ρ ο σ ο χ ή!
Δεν στοιχίζει τίποτα, αλλά σώζει ζωές!
Ενα μπολ καθαρό νερό για όποιο πλάσμα το έχει ανάγκη.
Γιατί κι αυτά διψούν.
Κι αυτά το έχουν ανάγκη όσο εμείς κι ίσως ακόμα περισσότερο στις σκληρές συνθήκες της αδέσποτης ζωής τους!
Γεμίστε ένα μπωλ αγάπη κι ανθρωπιά και προσφέρετέ το σε τετράποδους και φτερωτούς συμπολίτες σας!