Μαχαίρι…

Κοιμάμαι συνήθως με ένα μαχαίρι
κάτω από το μαξιλάρι.

Μπορεί να μπει κάποιος κλέφτης με τούρτα.