Η Μπαταρία…

16χρονος πήρε μάστερ
στη κβαντική φυσική κι`εγώ
χάρηκα σήμερα που έμαθα ότι η πυξίδα δουλεύει χωρίς μπαταρία.!!!