Κιλά…

– Πρώτη χρονιά που δεν πήρα κιλά
στις διακοπές !!!!!!!

– Πρόσεχες ;
– Δεν πήγα…