ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΤΖΙΚΟΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ – Αίτημα κατάθεσης αναλυτικού πίνακα των απευθείας αναθέσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο

Κύριε Πρόεδρε,

Έπειτα την έγγραφη αναφορά (Hμερ. 26.10.2016/Αριθ. Πρωτ. 93278), του Σωματείου Χειριστών Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων στο Δημοτικού Συμβούλιο, στις 12 Νοεμβρίου 2016 καταθέσαμε επερώτηση και ζητήσαμε, μεταξύ άλλων, «να κατατεθεί στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναλυτικός πίνακας όλων των απευθείας αναθέσεων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2015 και 2016 (έως 12/11/16) ».

Μέχρι σήμερα, ο αναλυτικός πίνακας όλων των απευθείας αναθέσεων δεν έχει κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επειδή πρόκειται για ζήτημα διαφάνειας, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις του Δήμου μας, επανερχόμαστε και ζητούμε :

1. Να κατατεθεί στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναλυτικός πίνακας όλων των απευθείας αναθέσεων της Δημοτικής Αρχής (συμπεριλαμβανομένων όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου) για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (έως 15/07/17) με μνεία στον εν λόγω πίνακα των απευθείας αναθέσεων, το ποσό της ανάθεσης, το όνομα και την έδρα του εκάστοτε επαγγελματία ή επιχείρησης.