Μητσάρα…

-Μια είναι η φράση που με
ενθουσιάζει.

-Ο χώρος κλιματίζεται