Το ξυπνητήρι…

Μου βαλε η δικιά μου το ξυπνητήρι
στις 11:30 η ώρα,

Ναι στείλε με και οικοδομή αν είναι