Παρθένο…

Διαφήμιση στην τηλεόραση
“Παρθένο ελαιόλαδο 4,40 €.

Εξτρα παρθένο ελαιόλαδο 7.40″…..
Οτι τι, του παρθένου του το έχουν ψιλοακουμπήσει ας πούμε;