Ο Αλέξης…

Ο Αλέξης, η αλήθεια, το ψέμα
και η φορολογία…