Η αλήθεια…

Η αλήθεια είναι γυμνή
μπροστά σου…
κι εσύ κοιτάς τα ρούχα στο πάτωμα…