Ο ήλιος…

Μη δείτε ήλιο …
αμέσως να βάλετε …
κοντομάνικα και ξώβυζα και μετά ρουφάτε τις μύξες σας βλαμμένα…