Το κρύο…

Πως καταλαβαίνεις πως έξω κάνει
πάρα πολύ κρύο;

Όταν βλέπεις τους δικηγόρους να βάζουν τα χέρια τους μέσα στις δικές τους τσέπες.