ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΣ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΔΥΝΑΤΟΣ στον Πρόεδρο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΛΟΥ.


ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΗΡΕΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ