Γιαννακόπουλος…

Πρόταση προς τον φίλο μας
Δημήτρη Γιαννακόπουλο…