Άφαντη η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ του «αριστερού» ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ!! 3,8 δισ. σε ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ έδωσαν οι «πεινασμένοι» Έλληνες!

Το 2014 οι γονείς δαπάνησαν 3,8 δισ. ευρώ για τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους όπως προκύπτει από την έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την έκθεση, η συνολική δαπάνη του κράτους και των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηματοδοτείται με μία αναλογία 60%-40%.
Για το 2014 μάλιστα, οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση ανήλθαν σε περισσότερα από 9 δισ.
ευρώ (ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5,3% του ΑΕΠ), εκ των οποίων τα 5,6 δισ. αφορούν στις δημόσιες και τα 3.7 δισ. τις ιδιωτικές δαπάνες. Ωστόσο, σε σχέση με το 2008 καταγράφεται μείωση της δημόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση κατά 54,7% (4,5 δισ. ευρώ) και μείωση της ιδιωτικής δαπάνης κατά 31,8% (1,7 δισ. ευρώ).
Τι ηλικία έχουν οι καθηγητές μας
Ταυτόχρονα, παρατηρείται γήρανση του προσωπικού με τη μέση ηλικία των εκπαιδευτικών να είναι 41,4 χρονών στο νηπιαγωγείο, 42,2 χρονών στο δημοτικό, 45,7 χρονών στο επαγγελματικό λύκειο, 46,3 χρονών στο γυμνάσιο και 47,5 χρονών στο γενικό λύκειο.
Πόσοι ξένοι φοιτούν στα σχολεία μας
Το 2014 φοιτούσαν στα ελληνικά σχολεία 142.613 αλλοδαποί μαθητές και συγκεκριμένα: 17.253 στο νηπιαγωγείο, 67.410 στο δημοτικό, 32.477 στο γυμνάσιο, 13.557 στο γενικό λύκειο και 11.916 στο επαγγελματικό λύκειο & ΕΠΑΣ. Σε ειδικές τάξεις του νηπιαγωγείου φοιτούσαν 1.936 μαθητές και 22.930 μαθητές σε ειδικές τάξεις του δημοτικού.