Στο αεροπλάνο…

Φωνάζει η αεροσυνοδός:
«Υπάρχει γιατρός στο αεροπλάνο; Επειγόντως στο πιλοτήριο!»

Τρέχει ένας γιατρός, βγαίνει μετά από λίγο και φωνάζει:
«Υπάρχει πιλότος στο αεροπλάνο; Επειγόντως στο πιλοτήριο!»