Μετρό….

Οπου νάναι ολοκληρώνεται και το μετρό
Θεσσαλονίκης…