Ελεος….

Να δουλεύεις μια ζωή,
να έχεις καταθέσεις στην τράπεζα

και να μην μπορείς να τις βγάλεις…
γιατί λέει στα ΑΤΜ δεν γίνεται ανάληψη κάτω από 10 ευρώ…..