Πρόταση Ψηφίσματος: Ανάρτηση Δασικών Χαρτών και έννομες συνέπειες για την ιδιοκτησία των πολιτών

Από την δημοτική παράταξη “Δύναμη Βόλου”

Κύριε Πρόεδρε,
Καταθέτουμε ψήφισμα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου σχετικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν από την Ανάρτηση Δασικών Χαρτών. Ως γνωστόν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων,  εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις και ιδιοκτησία του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα