Επαγγελματικά…

Από τα καλύτερα επαγγέλματα,
αν και στις μέρες μας τείνουν να εξαφανιστούν!…