ΒΛΑΒΗ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του Αγωγού Μεταφοράς Λυμάτων…

Σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 περί τις 11:00 το πρωί εντοπίσθηκε βλάβη στο φρεάτιο εξαερισμού του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο στις ΕΕΛ και συγκεκριμένα σε σημείο που βρίσκεται επί της οδού Νεαπόλεως μεταξύ Νέγρη και Χατζηπέτρου.

Για τη άμεση αποκατάσταση της βλάβης το Κεντρικό Αντλιοστάσιο λυμάτων τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 12:45 μ.μ. περίπου.

Με την αποκάλυψη και εκκένωση του ως άνω φρεατίου διαπιστώθηκε η έκταση της βλάβης καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης της.

Για την βλάβη είχαν ενημερωθεί οι Αρμόδιες Αρχές και συγκεκριμένα: Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Υγείας, Κεντρικό Λιμεναρχείο, ΟΛΒ, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Π.Ε. Σποράδων και ο Δήμαρχος Βόλου.

Μετά από άμεσες και συντονισμένες ενέργειες της Υπηρεσίας η βλάβη αποκαταστάθηκε σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2016 στις 16.00 μ.μ. ακριβώς.