Ο άντρας…

-Το άκουσα προχθές στη Σπυρίδη
-Δεν κάνω ποτέ πίσω.

-Ρε βάλε όπισθεν να ξεπαρκάρεις να φύγουμε