Καρπούζια…

Οπου νάναι έρχεται και το καλοκαιράκι
με τα καρπούζια του!…