Τα αυγά…

-Έχετε αυγά από κότες
ελευθέρας βοσκής;

-Πέντε το πρωί μαζεύτηκαν στο κοτέτσι οι καργιόλες μανδάμ….