Πρόσκληση ΕΠΣΘ σε Γενική Συνέλευση στις 22 Φλεβάρη

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ενώσεώς μας, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση για την 22/2/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της Ενώσεως (Ροζού 17 – Ερμού – Βόλος) και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας την ίδια ημέρα και τόπο και ώρα 17.00, 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε περισσότερα