Ο Μητσάρας….

Το είπε το πρωί στο καφενείο
ο φοβερός Μητσάρας…