Ο Μητσάρας….

Και είπε το πιό σοφό χθές
ο Μητσάρας!!