Στην Κίνα…

Λογικά, στην Κίνα αν κερατώσεις
το σύντροφό σου, το

“Συγνώμη αγάπη μου, νόμιζα ότι ήσουν εσύ” είναι μια καλή δικαιολογία !