Ο Στέλιος…

Ρε τον Στέλιο!!
Μεγάλο αλάνι ο Στελάκος.