Το ασανσέρ…

Παίρνουμε μαζί το ασανσέρ απ`το ισόγειο
και με ρωτάει:

«Πάνω πάτε»
Οχι θα στρίψη δεξιά, ξέρω έναν παράδρομο.!!!