Ο Μητσοτάκης…

Τηλεφωνεί ο Μητσοτάκης στο 11880
και ρωτάει :

Ξέρετε πότε θα γίνει η Ντορούλα μου Πρωθυπουργός ;
Όχι για μένα… εγώ θα ζω.. , για τη φουκαριάρα τη μάνα της ρωτάω !’.