Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ: Εχουν να λένε οι ΕΠΙΒΑΤΕΣ για τον ΠΛΟΙΑΡΧΟ Αντωνίου και το ΠΛΗΡΩΜΑ του F/B ΠΡΩΤΕΥΣ και την εξυπηρετικότητά τους